api → watermark_definitions/destroy

Smaže definici pro vytváření vodoznaku


Název předpisu pro vytvoření vodoznaku.