api → watermark_definitions/create_new

Vytvoří novou nebo přepíše stávající definici pro vytváření vodoznaku


Název předpisu pro vytvoření vodoznaku.
URL nějakého zde uloženého obrázku
Průhlednost v procentech
* 0: zcela průhledné
* 100: průhlednost vodoznaku bude zcela zachována
Velikost vodoznaku
* auto: vodoznak bude naklíčován ve své původní velikosti
* contain: velikost vodoznaku bude zmenšena, aby byl vodoznak na obrázku beze zbytku viditelný