api → images/create_new

Vytvoření nového obrázku

Nahrání nového obrázku buďto ze souboru nebo z URL.

Lze nahrát i obrázek ve formátu GIF. Ten však bude automaticky konvertován do PNG.

Návratové kódy

  • 201 Created
  • 403 Forbidden - Neplatný token. Prověřte, že máte na serveru přesný čas a že máte správně nastavenou konstantu PUPIQ_API_KEY.
  • 403 Forbidden - Vytváření nových obrázků je administrativně zakázáno
  • 500 Internal Server Error - Nastal problém při ukládání obrázku

Max. rozměr obrázku je 8000x8000 obrazových bodů.