api → image_rotations/create_new

Otočení obrázku

Hodnota orientation:

  • 0: 0 stupňů, nedochází k otočení
  • 1: 90 stupňů po směru hodinových ručiček
  • 2: 180 stupňů po směru hodinových ručiček
  • 3: 270 smětu po směru hodinových ručiček

Návratové kódy

  • 201 Created
  • 403 Forbidden - Neplatný token. Prověřte, že máte na serveru přesný čas a že máte správně nastavenou konstantu PUPIQ_API_KEY.
  • 403 Forbidden - Otáčet obrázky je administrativně zakázáno

URL nějakého zde uloženého obrázku