api → image_crops/create_new

Vytvoření výřezu z obrázku


URL nějakého zde uloženého obrázku
Realativní umístění středu ořezu na ose X
Realativní umístění středu ořezu na ose Y
Procentní šířka ořezu na originálu
Požadovaná šířka výsledného ořezu v pixelech
Požadovaná výška výsledného ořezu v pixelech