api → exif/detail

Zobrazí exif informace

Návratové kódy

  • 404 Not Found - Obrazek nenalezen
  • 403 Forbidden - Toto není Váš obrázek

URL nějakého zde uloženého obrázku