api → attachments/create_new

Upload přílohy

Návratové kódy

 • 201 Created
 • 403 Forbidden - Neplatný token. Prověřte, že máte na serveru přesný čas a že máte správně nastavenou konstantu PUPIQ_API_KEY.
 • 403 Forbidden - Vytváření příloh je administrativně zakázáno

Lze nahrát přílohu pouze podporovaného typu.
Podporované typy:
 • jpg [image/jpeg]
 • png [image/png]
 • pdf [application/pdf]
 • tiff [image/tiff]
 • gif [image/gif]
 • bmp [image/bmp]
 • svg [image/svg+xml]
 • ai, eps [application/postscript]
 • doc [application/msword]
 • xls [application/vnd.ms-excel]
 • odt [application/vnd.oasis.opendocument.text]
 • ods [application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet]
 • zip, apk [application/zip]
 • docx [application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
 • ppt [application/vnd.ms-powerpoint]
 • mp3 [audio/mpeg]
 • xlsx [application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet]
 • svg [image/svg]
 • webp [image/webp]
 • apk [application/vnd.android.package-archive]
 • jar [application/java-archive]
 • avi [video/x-msvideo]
 • mkv [video/x-matroska]
 • mp4 [video/mp4]
 • mov [video/quicktime]
 • ics, ifb [text/calendar]
 • avif [image/avif]
 • apk [application/vnd.android.package-archive]
Název v tomto políčku má přednost před názvem souboru zaslaným v poli attachment
 • manual.pdf